woensdag 7 april 2010

Eieren zoeken

‘Gevonden!’, roepen Wendy en Marly. Bart Hellingman komt gauw kijken, want hij is al net zo enthousiast als zijn beide kleindochters. Elke zaterdag zoeken hij samen met zij vier kleindochters en acht vrijwilligers naar nesten van weidevogels. Een heel werk op een bedrijf van 130 ha gras- en 20 ha bouwland. Bart schrijft de vondsten op en zet een stok bij met een nummer bij elk nest. Zijn schoonzoon Darin Oortwijn houdt bij het maaien en schudden keurig rekening met de nesten. Hij laat een strook gras staan als schuilplaats voor het jonge broed. Bart Hellingman is een echte natuurliefhebber en hij is er trots op dat hij in de vier kleindochters bevlogen opvolgers heeft.